Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

La conducció d'aigua mitjançant canonades ja era coneguda pels romans. Experts en l'art de viure envoltats de comoditats. Vint-i-sis segles més tard, els tubs segueixen conduint l'aigua cap a l'interior de les nostres llars.

Tub de Llautó rodó
Estat: dur i recuit  

Tub de Llautó quadrat i rectangular
Estat: dur.

Tub de Coure rodó
Estat: dur i recuit