Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

Una derivació de la barra que per la seva forma i aplicacions va adquirir entitat pròpia. La pletina de coure, és imprescindible en la fabricació de tota classe d'aparells elèctrics. La de Llautó té un molt extens camp d'aplicacions.

Pletina de Llautó, Coure i Alumini
Estat: dur