Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

Igual que la pletina el perfil tenen un ampli camp d'aplicacions degut al fet que tenim la possibilitat d'adaptar-lo a les mesures que ens interessin.

Perfil de Llautó i Coure
Dimensions: Podem subministrar qualsevol perfil mitjançant consulta i sempre segons el plànol del client.
Estat: Directe de premsa, calibrat, dur i extra dur.