Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

Oferim a tots els nostres clients de venda al major o al detall, tall de barres, tubs i pletines (passamans) , tall a mida de xapes i a més polit, esmerilat, setinat i plastificat de xapes.

Xapa de Llautó, Coure, Alumini i Alpaca
Xapa de Coure “MARTELE” (repicada)
Xapa d'alumini “DAMERO”

Barra de Llautó, Coure i Alumini

Cinta de Llautó, Coure i Bronze

Angle de Llautó

Tub de Llautó rodó
Tub de Llautó quadrat i rectangular
Tub de Coure rodó

Fil de Llautó i Coure

Pletina de Llautó, Coure i Alumini

Perfil de Llautó i Coure