Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

Durant l'any 2009 es compliran 120 anys d'història, al servei del client. En el nombre 60 del carrer Urgell va instal·lar el 1890 D. Facundo Matute Gómez la seva primera fàbrica de paraigües. Posteriorment va traslladar la seva empresa al nº 64 del mateix carrer i en 1909 al nº 63-65 on contínua en l'actualitat ampliat fins al nombre 69, durant aquest últim trasllat va ocórrer a Barcelona la setmana tràgica, eren temps difícils, però encara el fantasma de la inflació no havia aparegut, anys en els quals un escriptori costava 120 reals.

A partir del 1 de gener de 1933 es fa càrrec de l'empresa D. Ángel Matute Torres fill primogènit de D. Facundo Matute, sota la seva direcció la fàbrica va experimentar una gran expansió, però el país estava agitat, i al juliol de 1936 va esclatar la catàstrofe, la Guerra Civil. La terminació de la guerra va suposar reiniciar la tasca de realçar l'empresa i en primer lloc era totalment necessari aconseguir la seva devolució, doncs havia estat confiscada pel ministeri de Defensa Republicà, refer-se no va ser fàcil perquè el país està destrossat però amb tenacitat i laboriositat es va aconseguir.

Durant l'any 1939 Sra. Ana Matute Torres, incorpora una nova secció de venda de metalls no fèrrics i durant els 17 anys següents l'empresa segueix una contínua expansió, la Guerra Civil havia deixat a Espanya amb l'economia destrossada i la Guerra Mundial i el bloqueig van agreujar les coses, són els anys del racionament, de l'autarquia econòmica i la manca de primeres matèries.

El 18 d'Octubre de 1956 es constituïx l'actual Matute, S. A. va ser a partir d'aquí, que amb les col·laboracions tant a nivell de clients com de proveïdors, ens vam anar estenent progressivament primer en l'àmbit nacional per a posteriorment traspassar les nostres fronteres.

Matute, magatzem de metalls, som una empresa amb una gran experiència acumulada al llarg dels anys, però al mateix temps som una empresa jove i dinàmica, preocupada per satisfer tan bé com sigui possible les necessitats dels nostres clients.