Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

fil de coureSi hi ha algun producte omnipresent en les nostres vides aquest és el fil de llautó i el fil de coure. En la seva varietat de coure constituïx un element indispensable per a la nostra vida quotidiana, ens posa en comunicació amb el món i ens proporcionen llum, calor i energia. Quant al fil de llautó la indústria de la bijuteria coneix a la perfecció la seva facilitat de maneig i el seu fantàstic acabat.


Fil de Llautó – Fil de Coure
Estat: dur, semidur i recuit