Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

La barra de llautó, la barra de Coure o la barra d’Alumini son sens dubte uns elements claus del nostre entorn tenint múltiples i variades aplicacions com es, serralleria, valvuleria, tornilleria, decoració, components elèctrics o automoció.

Barra de Llautó, Barra de Coure i Barra d’Alumini
Estat: dur 
Secció: Redona, quadrada i hexagonal